Thứ 4, 18 giờ 08 Ngày 26 Tháng 06 Năm 2019
Dự án - Đề tài » Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật »
Số lượt xem: 154
Gửi lúc 15:33' 19/12/2017
Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và năng lực quản lý tài sản thành phố Vinh

         -  Hỗ trợ Kỹ thuật về phát triển tổ chức và thể chế; Tiến hành xem xét cơ cấu tổ chức và nhân sự, phân tích thể chế, đề xuất sắp xếp về tổ chức và nhân sự trên các lĩnh vực; Trên cơ sở cơ cấu tổ chức mới, xây dựng chức năng và nhiệm vụ cụ thể, nâng cao trách nhiệm và tránh sự trùng lắp; Lập bảng mô tả công việc và yêu cầu trình độ, năng lực của các vị trí chủ chốt (người đứng đầu) cho các cán bộ trong các lĩnh vực nêu trên; Tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo phân tích và đề xuất về thể chế và tổ chức hoàn thiện Báo cáo.

-  Hỗ trợ kỹ thuật QLĐT và các công ty cung cấp dịch vụ về công tác quản lý và vận hành tài sản: Hỗ trợ rà soát và góp ý bổ sung hoàn thiện Hợp đồng Quản lý vận hành (QL&VH) và các sổ tay vận hành hiện có cho các tài sản là các công trình HTKT đô thị; Hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý, phối hợp và giám sát thực hiện Hợp đồng quản lý vận hành các tài sản là các công trình HTKT đô thị; Hỗ trợ các cán bộ chuyên trách về quản lý tài sản.

- Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng kế hoạch quản lý và vận hành tài sản Quản lý Đô thị: Gồm các chi phí quản lý và vận hành tài sản cho từng loại tài sản làm cơ sở cho việc lập kế hoạch ngân sách hàng năm cho công tác quản lý và vận hành các tài sản là các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm hệ thống điện chiếu sáng, công viên cây xanh, hệ thống giao thông đô thị, hệ thống thoát nước/nước thải và hệ thống quản lý chất thải rắn trên địa bàn.

- Hỗ trợ QLĐT xây dựng chiến lược tài chính bền vững trong đó có xây dựng lộ trình tăng giá dịch vụ thoát nước, phí thu gom và xử lý chất thải rắn nhằm đảm bảo chi trả một phần tiến tới bù đắp toàn bộ chi phí quản lý vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

        -  Hỗ trợ Kỹ thuật về mua sắm và lắp đặt hệ thống GIS: Xem xét hệ thống quản lý tài sản hiện có trên cơ sở dữ liệu GIS; Xây dựng cơ sở dữ liệu nền để phục vụ việc QLTS; Hỗ trợ Chủ đầu tư/ Ban Quản lý dự án lập các đặc tính kỹ thuật, xây dựng hồ sơ mời thầu, tiêu chí đánh giá và lựa chọn nhà thầu; giám sát việc lắp đặt, đào tạo và ứng dụng công nghệ.

    

        -  Hỗ trợ kỹ thuật về Quản lý tài sản: Chương trình quản lý tài sản ứng dụng hệ thống GIS trong công tác quản lý tài sản liên quan đến các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Phân tích, đánh giá các thiết bị vận hành bảo dưỡng và đề xuất kế hoạch mua sắm các trang thiết bị vận hành và bảo dưỡng cần thiết; Thiết kế và tổ chức hội thảo giới thiệu Đề cương chi tiết hướng dẫn quản lý tài sản.


Các tin mớiCác tin khácCÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG - CEEN
Địa chỉ: 305 Đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Văn phòng giao dịch: P1, Tầng 15, tòa nhà B3.7, HACINCO đường Hoàng Đạo Thúy, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội
Tel: 04.62779955 | Fax: 04.62779955
qC BEN TRAI
qC BEN phai