Thứ 4, 18 giờ 07 Ngày 26 Tháng 06 Năm 2019
Tin tức & Sự kiện » Tin tức chung »
Số lượt xem: 363
Gửi lúc 09:23' 16/11/2015
Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn 2011-2015 gắn với các mục tiêu Xây dựng Nông thôn mới

Nằm trong định hướng chiến lược phát triển kiinh tế xã hội của Việt nam (2000-2020), Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn đã trải qua 2 giai đoạn triển khai, thực hiện (1999-2005 và 2006-2010) với sự vào cuộc đồng bộ của các Bộ/Ngành TW, tỉnh, thành, các tổ chức và nhà tài trợ Quốc tế đã đạt được những thành tựu lớn, tạo đà để hoạch định và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 10 năm tiếp theo.


Tác động cải thiện mạnh cuộc sống người dân nông thôn


Đây chính là thành tựu lớn nhất của Chương trình qua 2 giai đoạn triển khai thực hiện.Từng bước tạo được hệ thống cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh và ý thức vệ sinh môi trường cho người dân nông thôn - 2 bước ngoặt cơ bản của nông thôn Việt nam từ khu vực Đồng bằng đến khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn (Bộ NN & PTNT), mặc dù những chỉ tiêu chính của giai đoạn 2 chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra ( 85% tỷ lệ cư dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch, 70% số hộ dân có nhà vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi đại tiêu chuẩn vệ sinh), nhưng không thể phủ nhận một vấn đề:

 
Chương trình đã tác động sâu rộng, đặc biệt là ý thức đến các cấp lãnh đạo và người dân, không chỉ đối với khu vực nông thôn-miền núi được thụ hưởng. Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn là một trong những chương trình Kinh tế -Xã hội lớn của nhà nước từ nội dung hẹp( khu vực nông thôn) đã trở thành một chương trình lớn nằm trong tổng thể Chiến lược phát triển KT-XH tổng hợp ( giai đoạn tới gắn với Chương trình Xây dựng Nông thôn mới và thực hiên Nghị quyết TW 7, khóa 10 về Nông nghiệp-Nông thôn-Nông dân).
Dù chưa tiến hành Tổng kết giai đoạn 2006-2010, nhưng có thể thấy với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự hỗ trợ của các Nhà đầu tư, Tổ chức Quốc tế, cũng như sự tham gia tích cực của người dân đã tạo dựng cơ sở hạ tầng NS&VSMT Nông thôn khắp mọi miền, được đưa vào Nghị quyết Đại hội từ TW đến địa phương. Nhờ đó tỷ lệ người dân nông thôn được hưởng các dịch vụ nước sạch, môi trường nông thôn được cải thiện, thay đổi theo chiều hướng tích cực.


Thay đổi và cải thiện tập quán vệ sinh lạc hậu của người dân nhiều vùng nông thôn: tình trạng không sử dụng nhà tiêu hoặc sử dụng phân chưa qua xử lý giảm dần ở nhiều địa phương. Với cấp nước sạch, theo ước tính tổng số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng từ 62% lên 83%. Theo điều tra phân tích, trong 7 vùng sinh thái của cả nước, vùng Đông Nam bộ có tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89,2% cao hơn trung bình cả nước 6,2%. Với khu vực miền núi phía Bắc và duyên hải miền Trung là 79%.54.000 tỷ cho Chương trình giai đoạn 2011-2015

Chương trình giai đoạn 2006-2010 đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn một số mục tiêu cụ thể của giai đoạn này chưa đạt được đặc biệt là vệ sinh hộ gia đình và vệ sinh cá nhân. Chất lượng nước và môi trường nông thôn, nhất là vùng khó khăn vẫn còn đối tượng hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo chưa được tiếp cận các dịch vụ về nước hợp vệ sinh, chất lượng môi trường sinh thái ở nhiều vùng nông thôn ( đồng bằng và miền núi) đang bị ô nhiễm và xâm hại nghiêm trọng ( nạn phá rừng, chất thải chưa qua xử lý, nước mặn xâm nhập, khô hạn...) . Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh xã hội hóa việc cung cấp nước sạch, xử lý vệ sinh môi trường nông thôn dù đã phát động, đẩy mạnh nhưng chưa thu hút đượcnhiều cá nhân , tổ chức xã hội tham gia. Cùng với đó là thực trạng những vùng, khu vực đã đầu tư xây dựng các công trình cấp nước, công trình vệ sinh nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố thiếu bền vững:
Ý thức cộng đồng tham gia bảo vệ duy tu, bảo dưỡng công trình còn hạn chế, còn tâm lý ỷ lại , trông chờ vào đầu tư của nhà nước.Nhằm tiếp tục nâng cao điều kiện sống cho người dânkhu vực nông thôn, Bộ NN&PTNT để xuất giai đoạn 5 năm tới, Chính phủ sẽ đầu tư 54.000 nghìn tỷ đồng cho Chương trình NS&VSMTNT. Trong đó, 25.600 tỷ đồng cho Vệ sinh hộ gia đình, trường học, trạm xá; hơn 21.800 tỷ đồng cho cấp nước. Tổng kinh phíđầu tư trên nằm trong Chương trình mục tiêu giai đoạn 2011-2015 thuộc Chiến lược Quốc gia về NS&VSMTNT. Trong giai đoạn này, sẽ tập trung tăng cường cải thiện các dịch vụ cấp nước sạch, vệ sinh; đẩy mạnhtruyền thông, tuyên truyền nâng cao nhậnthức, thay đổi hành vi của cộng đồng về bảo vệ môi trường, vệ sinh công cộng và vệ sinh cá nhân. Đáng chú ý, giai đoạn này sẽ ưu tiên các vùng sâu, vùng xa;vùng ven biển; vùng thường xuyên hạn hán, khó khăn về nguồn nước; vùng nguồn nước bị ô nhiễm. Ngoài ra, Chương trình còn đa dạng hóa các loại hình công nghệ cấp nước và vệ sinh thích hợp, trong đó ưu tiên các giải pháp công nghệ phục vụ cho các đối tượng nghèo và đồng bào thiểu số.
Theo định hướng của Chính phủ, mục tiêu vể cấp NS&VSMTNT là một trong những tiêu chí quan trọng trong Chương trình Xây dựng Nông thôn mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn vừa qua.

Các tin mớiCác tin khácCÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG - CEEN
Địa chỉ: 305 Đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Văn phòng giao dịch: P1, Tầng 15, tòa nhà B3.7, HACINCO đường Hoàng Đạo Thúy, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội
Tel: 04.62779955 | Fax: 04.62779955
qC BEN TRAI
qC BEN phai