Thứ 4, 18 giờ 07 Ngày 26 Tháng 06 Năm 2019
Tin tức & Sự kiện » Tin tức chung »
Số lượt xem: 407
Gửi lúc 09:24' 16/11/2015
Mục tiêu phát triển của Việt nam trong giai đoạn 2011-2020 và xa hơn

Việt nam bước vào giai đoạn chiến lược phảt triển 2011-2020 với tư cách là một nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp. Mục tiêu phảt triển của Việt nam giai đoạn chiến lược 2011-2020 là đến năm 2020 về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại,có thu nhập trung bình

Chiến lược 2011-2020 và những chiến lược tiếp theo phải tạo được những nền tảng cần thiết để đến giữa Thế kỷ này Việt nam thành công trong việc rút ngắn quá trình phát triển, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước công nghiệp phát triển, có thu nhập cao.
Để đạt được những mục tiêu kỳ vọng này, Việt nam cần thực thi đượcmột tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng phát triển rút ngắn hiện đại, kết hợp tốt các nguồn lực Quốc tế do Cách mạng khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa, hội nhập Quốc tế tạo ra nguồn lực tổng hợpcủa Quốc gia cùng những lợi thế của người đi sau. Trên cơ sở tầm nhìn đến năm 2050, cần cụ thể hóa thành những chiến lược bắt kịp cho từng giai đoạn 10 năm. Cần coi Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020 là chiến lược đầu tiên trong chuỗi chiến lược nhằm thực hiện tầm nhìn này với trọng tâm là áp dụng mô hình tăng trưởng mới vì mục tiêu phát triển con người và vốn con người Việt nam, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao rõ rệt chất lượng và hiệu quả, kết hợp tối ưu phát triển theo chiều sâu là trọng tâm, tận dụng tối đa lao động xã hội, nhất là ở nông thôn,


Thách thức cho việc thực thi những chiến lược bắt kịp và vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước công nghiệp phát triển đối với Việt nam là rất gay gắt. Việt nam mới thoát khỏi danh sách các nước nghèo nhưng chưa thật sự bền vững. Kết cấu hạ tầng của nền kinh tế, của đô thị và nông thôn chưa phát triển; trình độ chuyên môn hóa và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; nguồn nhân lực chất lượng cao còn quá mỏng, trình độ khoa hoc và công nghệ còn thua kém nhiều so với khu vực.


Cho dù những thách thức phát triển là rất gay gắt, nhưng Việt nam sẵn sàng đối mặt để vượt qua. Vì lẽ đó, mặc dù còn ở thang bậc thấp trong các nước có thu nhập trung bình thấp, Việt nam cũng đã bắt tay vào nghiên cứu về Bẫy thu nhập trung bình, những thành công và chưa thành công, thậm chí thất bại ở một số nước trên thế giới, đặc biệt là Châu Á để rút ra bài học cho Việt nam nhằm từng bước trả lời câu hỏi: Việt nam cần làm gì và làm như thế nào để tránh được bẫy thu nhập trung bình sau 20 đến 30 năm?
Trên cơ sở đó, Việt nam sẽ phải từng bước tạo lập những nền tảng cần thiết cho lời giải bài toán này ngay trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020
Những nền tảng cần thiết phải tạo lập ngay trong chiến lược 2011-2020 là vấn đề cấp thiết, có thể xoáy sâu vào:
- Tạo lập nền tảng Chính trị-Kinh tế-Xã hội và con người cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn phát triển 2011-2050
- Coi trọng vốn con người, phát triẻn mạnh giáo dục và đào tạo theo các tiêu chuẩn Quốc tế, có thể chế nhằm phát huy tốt nhất lợi thế dài hạn do con người Việt nam tạo ra.
- Phát triển mạnh nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông nghiêp và nông thôn, xóa nghèo một cách bền vững và tạo đièu kiện để nông dân có cuộc sống ngày càng khá giả, nông thôn ngày càng phồn vinh với những nét đặc sắc của văn hóa Việt nam. Đây là nền tảng rất quan trọng đẻ tạo cơ sở ổn định chính trị-xã hội cho việc thực hiện thành công, rút ngắn chiến lược phát triển.


- Xây dựng chiến lược và chính sách công nghiệp và công nghệ, chủ động và tích cực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển năng lực nội sinh của Quốc gia, doanh nghiệp để tiếp nhận chuyển giao sản xuất và công nghệ hiện đại của các Công ty xuyên Quốc gia, của các cường quốc kinh tế, các đối tác chiến lược với Việt nam.
- Phát triển mạnh kinh tế biển và ven biển, các vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế động lực, các khu kinh tế tự do, khu mậu dịch tự do, vùng và cụm công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở chuyên môn hóa cùng công nghệ hiên đại và cần được coi là một nội dung trọng yếu của tái cấu trúc lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
- Từng bước xây dựng các Tập đoàn doanh nghiệp Việt nam có quy mô lớn, đa sở hữu, có sự góp vốn không hạn chế của các nhà đầu tư tư nhân trong nước và ngoài nước, đồng thời phát triển mạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ với công nghệ phù hợp.
-Đối với cơ chế phân bổ các nguồn lực xã hội cho phát triển, đặc biệt là phân bổ lần đầu. Nâng cao hiệu quả của đầu tư công và khu vực kinh tế nhà nước, coi trọng đầu tư tư nhân và có cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn. Tôn trọng những quy luật khánh quan của kinh tế thị trường và vai trò tham gia phân bổ của thị trường. Giải quyết tốt quan hệ giữa thị trường và nhà nước trong phân bổ các nguồn lực cho chiến lược bắt kịp.
- Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng cần thiết cho việc khai thác và phát huy tốt các nguồn lực cho sự phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế, giảm chi phí gia nhập thị trường của các doanh nghiệp.
- Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao phủ ngày càng rộng lớn khắp mọi tầng lớp nhân dân ở mọi vùng đát nước, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội, bảo vệ người nông dân, người nghèo, người yếu thế trước những biến động, rủi ro.
- Xây dựng một Nhà nứơc mạnh, đủ năng lực dẫn dắt quá trình rút ngắn hiện đại, hoạch định và tổ chức thực hiện thành công những chiến lược bắt kịp và quản trị quốc gia về rủi ro phát triển trong điều kiện Thế giới toàn cầu hóa đầy biến động phức tạp khó lường
Việt nam đang đứng trước nhiều cơ hội đan xen, nhiêù thách thức trong việc lựa chọn và thực thi thành công tầm nhìn chiến lược phát triển rút ngắn, bắt kịp để tiến kịp, tiến cùng thời đại.
Vốn quý nhất của Việt nam là con người.
Lợi thế dài hạn và bèn vững của Việt nam cũng là lợi thế do con người và trí tuệ Việt nam tạo ra.
Chăm lo và phát triển tốt vốn con người Việt nam là điều kiện quyết định sự thành công của Việt nam trong việc trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại có thu nhập trung bình vào năm 2020 và tránh được bẫy thu nhập trung bình đẻ trở thành nước công nghiệp phát triển có mức thu nhập cao vào những năm 50 của thế kỷ này.Các tin mớiCác tin khácCÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG - CEEN
Địa chỉ: 305 Đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Văn phòng giao dịch: P1, Tầng 15, tòa nhà B3.7, HACINCO đường Hoàng Đạo Thúy, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội
Tel: 04.62779955 | Fax: 04.62779955
qC BEN TRAI
qC BEN phai