Thứ 2, 04 giờ 29 Ngày 18 Tháng 02 Năm 2019
Tài liệu kỹ thuật » Văn bản pháp quy
Gửi lúc 16:40' 09/05/2017
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014.
Gửi lúc 15:35' 09/05/2017
Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.
Gửi lúc 11:25' 09/05/2017
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013.
Gửi lúc 10:37' 09/05/2017
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014.
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG - CEEN
Địa chỉ: 305 Đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Văn phòng giao dịch: P1, Tầng 15, tòa nhà B3.7, HACINCO đường Hoàng Đạo Thúy, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội
Tel: 04.62779955 | Fax: 04.62779955
qC BEN TRAI
qC BEN phai