Thứ 2, 04 giờ 25 Ngày 18 Tháng 02 Năm 2019
Gửi lúc 17:14' 19/05/2017
Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ( ODA ) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Gửi lúc 16:43' 19/05/2017
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Gửi lúc 09:25' 11/05/2017
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
Gửi lúc 16:59' 10/05/2017
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải
Gửi lúc 15:48' 10/05/2017
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Gửi lúc 14:51' 10/05/2017
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 28/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Gửi lúc 16:40' 09/05/2017
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014.
Gửi lúc 15:35' 09/05/2017
Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.
Gửi lúc 11:25' 09/05/2017
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013.
Gửi lúc 10:37' 09/05/2017
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014.
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG - CEEN
Địa chỉ: 305 Đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Văn phòng giao dịch: P1, Tầng 15, tòa nhà B3.7, HACINCO đường Hoàng Đạo Thúy, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội
Tel: 04.62779955 | Fax: 04.62779955
qC BEN TRAI
qC BEN phai