Các sản phẩm tiêu biểu do công ty chế tạo, lắp đặt trong lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý môi trường

Thiết bị làm thoáng cao tải – lọc áp lực

Ứng dụng: xử lý nước ngầm

Thiết bị lọc áp lực – lắng nghiêng

Ứng dụng: xử lý nước mặt

Thiết bị FBBR kiểu nằm – Vỏ bằng Composite

Ứng dụng: xử lý nước thải

Thiết bị FBBR kiểu đứng – Vỏ bằng thép không gỉ

Ứng dụng: xử lý nước thải

Đệm vi sinh cố định – Giá thể sinh học dạng tấm lượn sóng

Ứng dụng: xử lý nước thải

Thiết bị xử lý khí

Ứng dụng: xử lý khí thải

Tủ điện điều khiển – giám sát

Ứng dụng: công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, v.v..