ĐÀO TẠO NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU CHO CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN CÔNG TY

Chương trình bồi dưỡng, thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu !