Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty

Sự có mặt của các Thầy Cô giáo, các Chuyên gia đến với CEEN là những niềm vui và hành phúc... !

Quan tâm của lãnh đạo CEEN với nhân viên và sự đoàn kết gắn bó từ mỗi nhân viên với CEEN là tiền đề cho sự phát triển bền vững !